Start

Wexiö Consulting Group.

"Vi är ett oberoende specialistnätverk med lång näringslivserfarenhet som erbjuder kvalificerad företagsrådgivning med högsta diskretion, kvalitet och professionalism"

Företagsförmedling

och kapitalanskaffning

 

 • Företagsförsäljning/-förmedling
 • Företagsförvärv
 • Företagsvärdering
 • Rådgivning inför kapitalanskaffning

 

Exempel på genomförda uppdrag:

 

 • Rådgivning kring hela processen avseende företagsförsäljningar inom flertalet branscher
 • Rådgivning avseende företagsbesiktningar/

due diligence i förvärsprocesser och vid kapitalanskaffningar

 • Rådgivning avseende budgivning inför förvärv
 • Rådgivning avseende framtagande av företagsbeskrivningar/IM inför försäljning av företag
 • Värdering av företag inför köp och försäljning av företag
 • Värdering av företag inför utlösen av aktieägare
 • Rådgivning/analys inför börsnotering/IPO

Kvalificerad

företagsrådgivning m.m.

 

 • Oberoende rådgivning och stöd till ägare/styrelse/ vd/ledning vid komplexa frågeställningar
 • Utredningar och analyser
 • Projektledning av komplexa och/eller större

interna projekt

 • Effektiviserings- och kostnadsbesparingsanalyser
 • Omstrukturering av bolag
 • Kvalificerade redovisningsuppdrag (års- och hållbarhetsredovisningar)
 • Riskanalyser
 • Bolagsbildningar och övriga bolagsadministrativa tjänster/registreringsärenden
 • Utbildningsinsatser
 • Interimsuppdrag (chef att hyra)

 

Exempel på genomförda uppdrag:

 

 • Organisations- och finansiell analys av bolag inom

IT-sektorn med cirka 200 anställda

 • Projektledning och rådgivning inför fusion av två företag

inom försäkringsbranschen med totalt cirka 1 miljard SEK

i premieintäkter

 • Rådgivning avseende etablering av utländska dotterbolag

i startup-verksamhet inom IT-sektorn

 • Rådgivning och projektledning vid implementering av riskhanteringsprogram
 • Framtagande av ett nytt nationellt styrelseutbildnings-program
 • Sakkunnig till part i tvistemål
 • Utbildning av nyanlända företagare i att driva företag i Sverige i samarbete med universitet i aktuell region.
 • Styrelseuppdrag

 

 

© Copyright Wexiö Consulting Group 2016. All Rights Reserved.