Start

Wexiö Consulting Group.

"Vi är ett oberoende specialistnätverk med lång näringslivserfarenhet som erbjuder kvalificerad företagsrådgivning med högsta diskretion, kvalitet och professionalism"

TJÄNSTER

Företagsförmedling

och kapitalanskaffning

 

 • Företagsförsäljning/-förmedling
 • Företagsförvärv
 • Företagsvärdering
 • Rådgivning inför kapitalanskaffning

 

Exempel på genomförda uppdrag:

 

 • Rådgivning kring hela processen avseende företagsförsäljningar inom flertalet branscher
 • Rådgivning avseende företagsbesiktningar/due diligence i förvärsprocesser och vid kapitalanskaffningar
 • Rådgivning avseende budgivning inför förvärv
 • Rådgivning avseende framtagande

av företagsbeskrivningar/IM inför försäljning av företag

 • Värdering av företag inför köp och försäljning av företag
 • Värdering av företag inför utlösen av aktieägare
 • Rådgivning/analys inför börsnotering/IPO

Kvalificerad

företagsrådgivning

 

 • Oberoende rådgivning och stöd

till ägare/styrelse/vd/ledning vid komplexa frågeställningar

 • Utredningar och analyser
 • Projektledning av komplexa och/eller större interna projekt
 • Effektiviserings- och kostnadsbesparingsanalyser
 • Omstrukturering av bolag
 • Kvalificerade redovisningsuppdrag (års- och hållbarhetsredovisningar)
 • Riskanalyser
 • Bolagsbildningar och övriga bolagsadministrativa tjänster/registreringsärenden

 

Exempel på genomförda uppdrag:

 

 • Organisations- och finansiell analys av bolag inom IT-sektorn med cirka 200 anställda
 • Projektledning och rådgivning inför fusion av två företag inom försäkringsbranschen med totalt cirka 1 miljard SEK i premieintäkter
 • Rådgivning avseende etablering av utländska dotterbolag i startup-verksamhet inom IT-sektorn
 • Rådgivning och projektledning vid implementering av riskhanteringsprogram
 • Framtagande av ett nytt nationellt styrelseutbildningsprogram med unika inslag
 • Sakkunnig till part i tvistemål

Rekrytering och

Interim management

 

 • Chefsrekryteringar och interimsuppdrag med fokus på tjänster inom Ledning/Ekonomi/ Finans/ HR/Juridik
 • Utvärdering av styrelse och ledningsgrupp/chefer

 

 

© Copyright Wexiö Consulting Group 2016. All Rights Reserved.